Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering - status og fremblik

Jeg har i 2010 skrevet et kapitel til en bog om undervisningsdiferentiering, hvor jeg beskriver hvorledes principperne om undervisningsdiferentiering indgår i grunduddannelsen af lærere på VIA University College.

Undervisningsdifferentiering går ud på, at læreren inden for klassens fællesskab tilpasser sin undervisning til elevgruppens forskellighed ud fra indhold, metoder, organisation, materialer og tid. Der er tale om et system, hvor læreren leder arbejdet i klassen, hvorefter eleverne kan overtage - i hvert fald en god del af - ansvaret for egen læring. Undervisningsdifferentiering - status og fremblik bringer ny viden i spil, idet en række centrale aktører på det pædagogiske forskningsfelt og en række praktikere sætter fokus på området. Kapitlerne giver til sammen et bredt billede af undervisningsdifferentieringens formål, principper, midler og resultater. Bogen beskæftiger sig således med undervisningsdifferentiering i forhold til:

  • Enhedsskole
  • Læseundervisning
  • Elever med særlige forudsætninger
  • Praktisk orienterede elever
  • Læreruddannelsen
  • PPR
  • LP-modellen
  • Lærerassistenter
  • Nordiske erfaringer

Bogen indeholder bidrag af Frans Ørsted Andersen, Elisabeth Arnbak, Camilla Brørup Dyssegaard, Peder Haug, Dorthe Lau, Per Fibæk Laursen, Poul Nissen, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Dorthe Klint Petersen, Jens Rasmussen og Niels Egelund, der har redigeret bogen

Bogen bringer ny viden i spil, idet en række centrale aktører på det pædagogiske forskningsfelt og en række praktikere sætter fokus på området. Kapitlerne giver tilsammen et bredt billede af undervisningsdifferentieringens formål, principper, midler og resultater.

Bogen kan købes hos Dafolo